המטרה של בקול

נגישות הולמת לאנשים כבדי שמיעה הכרחית לשוויון זכויות והזדמנויות ולהשתלבות בחברה. אנו פועלים להנגשת שירותים, כגון: בריאות, חינוך, תרבות, ולמען ייצוג עניינם של כבדי השמיעה בפני רשויות ומוסדות. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
John Doe
Designer