אחריות חברתית גבוהה יותר

בישראל כ-700 אלף אנשים מתמודדים עם ירידה בשמיעה. זוהי חובתנו המוסרית והערכית להבטיח שכל אחד מהם יוכל ליהנות מאירועי תרבות