העלאת שביעות רצון

מארגן האירוע נהנה מקבלת מסמכים הכוללים את תוכן האירוע מיד עם סיומו ויכול לעשות בו שימושים רבים, כגון: פנייה לתקשורת לצורך יח"צ, איסוף מידע וחומרים שנשמרים לטובת פעילויות עתידיות (לדוג' כנסים לימודיים ומחקרים), וכיוצ"ב.